top of page

ชมเมืองเชียงใหม่จากบนภูเขา ได้ทั้งยามเช้า และตอนกลางคืน สำหรับท่านที่สนใจไปชมความงามของเมือง

เพื่อเก็บความทรงจำอันงดงามของเมืองเชียงใหม่ยามราตรี พร้อมบริการถ่ายภาพ ให้กับท่านด้วยเจ้า 

 

ค่าบริการรถตู้ขนาด 7 ที่นั่ง 1500 บาท  
(คนขับเป็นผู้หญิง)

bottom of page