top of page

Member Card

สำหรับท่านที่มียอดซื้อสินค้าเป็นประจำ กาดสันคะยอมขอเพิ่มมูลค่าให้กับท่าน ด้วย Member Card ที่เพิ่มค่าเงินของท่าน ด้วยระบบจ่ายก่อนอิ่มกว่า 

 

อิ่ม 1

กาดสันคะยอม Member Card อิ่ม1
กาดสันคะยอม Member Card อิ่ม2

อิ่ม 2

อิ่ม 3

กาดสันคะยอม Member Card อิ่ม3
กาดสันคะยอม Member Card อิ่ม4

อิ่ม 4

bottom of page