จิ๊นเกลือสามชั้น 120 บาท

จิ๊นเกลือสามชั้น 120 บาท