จิ๊นนึ่ง

จิ๊นนึ่ง ใช้เนื้อน่องลายควายนึ่ง 200 บาท