อาหารหน้าตาประมาณนี้

จานไม่ใหญ่ เพราะต้องการให้กินหลายๆ อย่างเจ้า